Home

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỘI CHỮ THẬP ĐỎ NĂM HỌC 2010- 2011

Viết bởi THPT Phan Bội Châu - Bình Thuận   
Thứ hai, 17 Tháng 1 2011 16:47

                      TỈNH HỘI BÌNH THUẬN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI CTĐ TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Phan thiết ngày 06 tháng 11 năm 2010

(Dự thảo)

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG HỘI  CHỮ THẬP ĐỎ NĂM HỌC 2010- 2011

 - Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường năm học 2010 – 2011. Hội chữ thập đỏ trường THPT Phan Bội Châu xây dựng kế hoạch thực hiện công tác gồm những nội dung sau:

I. Mục đích:

- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động Chữ Thập Đỏ trong hệ thống trường học.

- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng Hội chữ thập đỏ vững mạnh.

- Củng cố và phát triển tổ chức chi Hội CTĐ trong trường học.

II. Nội dung:

- Tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức thanh niên chữ thập đỏ trong trường học, đẩy mạnh các hoạt động hướng thiện góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

 

Tháng

Tuần

Ngày

Nội dung

9

3

05/9

- Củng cố về các nền nếp hoạt động.

- Kiện toàn tổ chức Hội. (Phân chia tổ, giáo viên phụ trách...)

5

19/9

- Vận động quyên góp giúp đỡ quần áo, sách, vở bút mực cho các em học sinh nghèo trường Tiểu học La dạ 1.

- Lập danh sách Hội viên để thuận tiện trong việc quản lý, hoạt động.

7

03/10

- Rà sát các đối tượng học sinh thuộc các hộ nghèo, gia đình chính sách.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động cho cả năm học.

- Tuyên truyền làm công tác từ thiện nhân đạo.

10

9

17/10

- Giới thiệu điều lệ Hội CTĐ.

- Tiếp tục duy trì nền nếp hoạt động.

- Bổ sung học sinh khối 10 vào danh sách các bạn được nhận học bổng (chú ý đối tượng vào học sinh nghèo vượt khó, các đối tượng học sinh thuộc diện chính sách).

11

31/10

- Vận động quỹ học bổng của Hội CTĐ.

- Tuyên truyền thực hiện tốt luật an toàn giao thông.

- Quyên góp ủng hộ nạn nhân lũ lụt.

- Triển khai kế hoạch và tổ chức thi chọn lực lượng cốt cán của Hội.

- Phát động mua tâm ủng hộ Hội người mù Bình thuận

11

13

14/11

- Tiếp tục duy trì nề nếp hoạt động.

- Báo cáo trước cờ hoạt động của Hội. Phát học bổng hai tháng 9 và 10.

- Phát động phong trào thi đua rộng khắp toàn Hội chữ thập đỏ.

- Tổ chức thăm hỏi các thầy cô giáo.

- Tổ chức thi chọn lực lượng cốt cán của Hội

15

28/11

- Tuyên truyền công tác chăm sóc giáo dục sức khoẻ cộng đồng.

- Tập huấn kỹ năng morse, mật thư cho hội viên.

12

17

12/12

- Lập thành tích chào mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam và ngày hội quốc phòng toàn dân.

- Tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Tổ chức thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ.

- Tổ chức thi tìm hiểu hội chữ thập đỏ việt nam.

19

26/12

- Lên kế hoạch thăm hỏi Hội viên ốm đau bệnh tật (Một vài trường hợp đặc biệt).

- Triển khai kế hoạch trại Hôi CTĐ.

01

21

09/1

- Duy trì các nền nếp sinh hoạt và hoạt động của Hội.

- Động viên giúp đỡ các bạn học sinh khó khăn để yên tâm học tập tốt.

- Bình xét thi đua khen thưởng tập thẻ và cá nhân trong công tác của học kì I.

- Phát học bổng hai tháng 11 và 12.

- Báo cáo gửi hội cấp trên.

23

23/1

- Tổ chức tốt đợt cấm trại dã ngoại cho hội viên Hội CTĐ.

- Tập huấn công tác sơ cấp cứu ban đầu cho Hội viên.

02

25

06/2

- Ổn định nề nếp nhất là sau khi nghỉ tết nguyên đán.

- Thúc đẩy phong trào Hội làm tốt công tác giúp đỡ bạn vượt khó bằng mọi biện pháp để các bạn đến trường theo học tốt.

- Củng cố nền nếp học kì II.

27

20/2

- Kiểm tra kỹ năng morse, công tác sơ cứu của hội viên.

- Giới thiệu một số tấm gương sáng về công tác Hội CTĐ.

03

29

06/3

- Tập huấn công tác tổ chức một số trò chơi vận độn,. kỹ năng quảng trò.

- Phát học bổng hai tháng 1 và 2.

31

20/3

- Kiểm tra việc thăm hỏi học sinh ốm đau bệnh tật của từng lớp.

- Tiếp tục phong trào giúp đỡ bạn nghèo.

- Tuyên truyền học sinh giữ vệ sinh cá nhân vệ sinh trường lớp sạch đẹp.

04

33

03/4

- Thực hiện thi tìm hiểu về bệnh mắt hột cho tất cả các khối lớp để học sinh thấy được sự nguy hiểm của các bệnh về mắt mà đề phòng.

35

17/4

- Hướng dẫn sử dụng các loại cây thuốc nam thông thường.

05

37

01/5

- Làm tốt công tác từ thiện nhân đạo theo sự chỉ đạo của Tỉnh hội và của Chi bộ nhà trường.

- Phối hợp các tổ chức đoàn thể xét cấp học bổng cho học sinh.

- Phát học bổng ba tháng 3, 4 và 5.

39

15/5

- Phối hợp tổ chức ngoại khoá kỉ niệm sinh nhật Bác.

- Thực hiện tốt công tác giúp đỡ bạn nghèo.

- Thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong năm học các lớp bình xét tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác hội năm học 2010-2011 lập danh sách đề nghị khen thưởng.

 BCH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ