Home

Cập nhật tính năng tạo menu con

Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 12 Tháng 4 2012 01:06

Website trường học của quý trường đã đăng ký xây dựng tại www.sch.vn vừa được cập nhật 2 chức năng mới:

1. Chức năng lưu bộ nhớ tạm thời: Với chức năng này, web sẽ chạy nhanh hơn do chúng tôi lưu trữ phiên bản dữ liệu hiện tại trong một khoảng thời gian xác định. Vì vậy, khi quý vị vừa cập nhật ND xong mà muốn hiện liền ngay trên web thì vui lòng click vào nút "Xóa bộ nhớ tạm" trong phần adminpanel

2. Chức năng quản lý menu vừa được nâng cấp với tính năng tạo menu con cho các menu. Mời quý trường sử dụng bằng cách đăng nhập vào adminpanel rồi click trình quản lý menu. Thầy/Cô có thể xem mẫu menu con đã làm tại http://demo.sch.vn

Xin thông báo để quý trường sử dụng.