Home

Ra mắt chức năng tùy biến giao diện web Trường Học

Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 15 Tháng 6 2011 06:46

Từ hôm nay, các website được xây dựng từ dự án Mạng Trường Học www.sch.vn đã có thể tùy chỉnh giao diện website của mình với các chức năng cơ bản sau:

- Chọn giao diện: Cho phép lựa chọn các giao diện hiện đang có của hệ thống, áp dụng cho web của trờng mình.

- Nội dung footer cho website: Điều chỉnh footer của web, về địa chỉ, điện thoại, email, tuyên bố bản quyền,...

- Chọn banner cho web: Upload 1 banner mới cho trường tùy theo hoàn cảnh, sự kiện,...

Trong tương lai chúng tôi sẽ tiếp tục cho phát triển các tùy chỉnh để cho trường được tự do hơn trong quá trình điều hành website của trường mình.

 

Sử dụng:

- Login vào trang adminpanel, vào phần quản lý giao diện.

Menu quản lý giao diện

- Chỉnh sửa giao diện bằng các tùy chọn:

Form Chỉnh sửa giao diện